Totaal overzicht publicaties en presentaties

Kemenade YW van, Heneman EC, Niessing W. Healthcare systems of 22 European countries. Part 6: Which European country has the best healthcare system? 4 March 2020 (BestsystemPart6)

Kemenade YW van, Heneman EC, Niessing W. Healthcare systems of 22 European countries. Part 5: Trends in out-of-pocket payments in 22 Euopean countries. 4 February 2020 (Out-of-pocketPart5)

Kemenade YW van. Wie heeft het beste zorgstelsel van Europa. Management Impact. 13 januari 2020 (MIStelsel13jan2020)

Kemenade YW van, Heneman EC, Niessing W. Healthcare systems of 22 European countries. Part 4: From financing healthcare providers to clients. 15 January 2020 (FinancingclientsPart4)

Kemenade YW van, Heneman EC, Niessing W. Healthcare systems of 22 European countries. Part 3: Toward a stronger primary care. 13 december 2019 (ArtikelHCE2019EITpart3)

Kemenade YW van. Nederland heeft lage eigen betaling zorggebruik. Management Impact. 11 december 2019 (MIEigenbetalingen11december2019)

Kemenade YW van, Heneman EC, Niessing W. Healthcare systems of 22 European countries. Part 2: Trends healthcare reforms: from (macro) cost-control to market elements. 28 november 2019 (ArtikelHCE2019EITpart2)

Kemenade YW van. Trends van twintig jaar gezondheidszorg in 22 Europese landen. Deel 3: naar een sterkere eerstelijnzorg. Beroepseer. 21 november 2019 (BeroepseerProfessionals21nov2019)

Kemenade YW van, Heneman EC, Niessing W. Healthcare systems of 22 European countries. Part 1: Decrease in healthcare expenditure growth in the USA and Europe. 19 november 2019 (artikelHCE2019EITPart1)

Kemenade YW van. Van bekostiging van zorgaanbieders naar zorgvragers. Management Impact. 14 november 2019 (MIHonorering14november2019).

Kemenade YW van. Trends van twintig jaar gezondheidszorg in 22 Europese landen. Deel 2. Beroepseer.nl, 4 november 2019 (BeroepseerHervormingen4nov2019)

Kemenade YW van. Naar een sterkere eerstelijnszorg. Management Impact. 22 oktober 2019 (MIEerstelijns22okt2019)

Kemenade YW van. Trends van twintig jaar gezondheidszorg in 22 Europese landen. Deel 1. Beroepseer.nl, 2 oktober 2019 (BeroepseerUitgaven2okt2019)

Kemenade YW van. Trends hervormingen: van (macro)kostenbeheersing naar marktelementen. Management Impact, 2 oktober 2019 (MIHervormimgen2okt2019)

Kemenade YW van. Groei zorguitgaven Europa neemt af, ook in Nederland! Zorgvisie, 26 september 2019 (UitgaveZorgvisie26sept2019)

Kemenade YW van. Afname groei gezondheidszorguitgaven. Management Impact, 16 september 2019 (UitgavenMI16sept2019)

Kemenade YW van. Healthcare in Europe 2019. The finance and reimbursement systems of 11 European countries. Austria, Czech Republic, Denmark, Ireland, Luxembourg, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Turkey. Health Care Consultancy, 2019. ISBN 978-90-828642-5-0.

Kemenade YW van, Emmerik van B. Toezichthouder kent “mangomoment” van client niet. Skipr, 19 juni 2018 (Skipr19juni2018)

Kemenade YW van. Healthcare in Europe 2018. The finance and reimbursement systems of 11 European countries. Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Italy, The Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom. Health Care Consultancy, 2018. ISBN 978-90-828642-0-5.

Kemenade YW van. Smits-Hoekstra D, Van der Linde-Winkes C. Raden van toezicht worstelen met kwaliteit van zorg. Boardroomzorg 24 mei 2017 (boardoormzorg24mei2017)

Kemenade YW van. Toezichthouders zoeken naar zicht op kwaliteit. Zorgvisie 23 mei 2017 (Zorgvisie23mei2017)

Kemenade YW van. Toezichthouder mist zicht op praktische dimensie van kwaliteit. Skipr Actueel, 22 mei 2017 (Skipr22mei2017)

Kemenade YW van. Clientenparticipatie. Rol – perspectief van de Toezichthouder. Participantendag 22 november 2016, Utrecht (Perspekt22nov2016)

Kemenade YW van. Er is ook zoiets als voelbare kwaliteit. Toezichthouders in de zorg aan het woord. Zorgvisie Magazine 10, oktober 2015: 47 (Zorgvisie-okt2015)

Kemenade YW van. Columns zie www.yvonnevankemenade.blogspot.com. Meest recent 2015: Lopen we hetzelfde pad? (februari 2015); Dementie: gelaagde perspectieven op de werkelijkheid (februari 2015); Ontdoen van de ‘on’ woorden: (on)wetend, (on)zeker, (on)macht… (januari 2015); Ouderenzorg: toch ook uw zorg? (januari 2015); Huisartsenbekostiging, de kracht van eenvoud (juni 2014); Wijziging artikel 13 ZVW versterkt de positie van de verzekerde !? (maart 2014); Utopia, utopie of werkelijkheid ? (februari 2014) ; Bestuur in de zorg moet op de schop (januari 2014) etc..

Kemenade YW van. Diverse Nieuwsbrieven Medisch Specialistische zorg en Ouderenzorg: zie tabbladen nieuwsbrieven.

Kemenade YW van. Zorg in de Toekomst. Presentatie Albert Schweitzer ziekenhuis. 26 november 2013 (26nov2013ASZ)

Kemenade YW van. Zorg in de Toekomst. Gastcollege Avans Hogeschool. Academie voor Algemeen en Financieel Management. 9 oktober 2013 (9okt2013)

Kemenade YW van, Bont A de. The Dutch are ready for a regional budget to integrate care. (Visie op zorg. De toekomst is toch ook uw zorg). Multimedia presentatie op European Forum of Primary Care Conference 3/4 September 2012 Gothenborg, Sweden, http://www.youtube.com/watch?v=Nlxid4nL7Ic&feature=colike

Kemenade YW van. Presentatie Visie op zorg voor SER-commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg (SZG), in het kader van haar voorbereiding van het advies over betaalbare zorg voor toekomstige generaties. 7 maart 2012 Den Haag (ser7mrt2012)

Kemenade YW van. Organiseren op basis van vertrouwen. Zorgmarkt, nr 12, 2011 (download.doc)

Kemenade YW van. Visie op (huisartsen)zorg. Samenhang in diversiteit. Presentatie VGE workshop Visie op zorg. 24 november 2011, Den Haag, ministerie van VWS (24nov2011)

Kemenade YW van, Sprij B. Zorgsubstitutie heeft prikkels nodig. Maak huisartsen en specialisten samen verantwoordelijk voor gehele patientenzorg. Het Financieele Dagblad, maandag 17 oktober 2011, (download. pdf)

Kemenade YW van. Video interview: Organiseren met vetrouwen, 1 juni 2011, www.beroepseer.nl; http://www.beroepseer.nl/nl/video/andere/item/367-organiseren-met-vertrouwen

Kemenade YW van. Bentveld R van. Spoedzorg dwingt debat af over rol en positie van huisarts. Het Financieele Dagblad, maandag 30 mei 2011, (FDspoed2011)

Kemenade YW van. Markt verbetert kwaliteit van zorg. Het Financieele Dagblad, maandag 2 mei 2011, (download pdf)

Kemenade YW van. Brits huisartsenmodel nog te vroeg voor ons. Nederland moet zorgsector de tijd geven om de enorme veranderingen ook wortel te laten schieten. Het Financieele Dagblad, maandag 28 februari 2011, (download pdf)

Kemenade YW van. Haal in conglomeraat de menselijke maat terug. Het Financieele Dagblad, maandag 24 januari 2011, (FD-2011-24-01)

Kemenade YW van. Columns FD Selections zorg (www.FD.nl, FD Selections zorg). Vanaf november 2011 – heden. Een risicogerelateerd abonnementshonorarium voor huisartsen, 17 juni 2011 (download.doc); De kracht van de eenvoud, 18 mei 2011 (download doc); Prestatiebekostiging geeft perverse prikkels, 9 mei 2011 (download doc); Zorg die werkt! Maar hoe dan? 9 februari 2011 (download doc);Leiderschap van de twinstigste eeuw voldoet niet meer, 1 februari 2011 (download doc); Wat een stoere regio. Chapeau! 31 december 2010 (download doc); Verzekeraar pakt de regierol. De markt gaat werken, 23 december 2010 (download doc); Groot in Kleinschaligheid, 9 december 2010 (download doc); Positivo’s in de zorg, 18 november 2010 (download doc)

Kemenade YW van. Cooperatievorming: ervaringen bij Huisartsencooperatie Westland, Schieland, Delfland en Cooperatie Vlietland ziekenhuis. Workshop Cooperaties in de zorg. Center for Organisation Development in Hospitals. Rotterdam, EUR/BMG, 2 december 2010

Kemenade YW van. Interview BNR Nieuwsradio. Programma BNR Gezond. 14 juni 2010.

Kemenade YW van, Sprij B. Cooperatie is een solide alternatief. Het Financieele Dagblad, maandag 26 oktober 2009, (download pdf)

Kemenade YW van. Van verstrekking naar ketenzorg: een praktijkvoorbeeld uit de eerstelijn. Leergang “Zorginkoop ziekenhuiszorg nieuwe stijl”. Plexus 16 oktober 2009, Breukelen (download ppt)

Kemenade YW van. De Cooperatie: ervaringen uit de praktijk van de Zorggroep Eerstelijn. Congres “Cooperaties en verticale integratie in de zorg”. SBO 15 oktober 2009, Nijmegen (download ppt)

Kemenade YW van, Bentveld R van. Cooperatie als oplossing voor falend bestuur. Skipr nr 5, mei 2009, p 44-47 (download pdf)

Kemenade YW van, Bentveld R van. Cooperatiemodel houdt iedereen scherp. Hoog tijd voor een herijking van de driehoeksverhouding bestuur, staf en toezicht in ziekenhuizen. Het Financieele Dagblad, zaterdag 7 maart 2009, p 9 (download jpg)

Kemenade YW van. Positionering medisch specialistische- en huisartsenzorg. Stolte tweedaagse bijeenkomst 5 febuari 2009, Oss (download ppt)

Kemenade YW van. Visie op zorg. Reputatietafel Zorg 22 januari 2009, Utrecht (download ppt)

Kemenade YW van. The healthcare system as a stimulator of innovations. Clinica supplement, World Medical Technology News, November 2008: p 20 – 22 (download pdf)

Kemenade YW van, Moen J. Besturing van ziekenhuizen aan herziening toe. VGE Bulletin, jrg 25, nr 3, november 2008: 12 – 13 (download doc)

Kemenade YW van. Hoe creëer je toegevoegde waarde voor de patient. Meet & Greet. Jaarcongres Zorgmarkt 2008. Word de zorg-markt-meester. 28 oktober 2008, Arnhem.

Kemenade YW van. Deelnemer Expert meeting Pakketscan Diabetes. College voor zorgverzekeringen (CvZ) 2 oktober 2008, Diemen

Kemenade YW van, Moen J. Bestuur in de zorg moet op de schop. Driehoeksverhouding tussen bestuur, medische staf en toezicht aan herijking toe. Het Financieele Dagblad, zaterdag 30 augustus 2008, p 6 (download jpg)

Kemenade YW van. Zorgeconomie. De (economische) waarde van zorg. Zomerterras Nieuwe Zorgeconomie. STG/HMF, 7 juli 2008 (download ppt)

Kemenade YW van. Samenwerking eerste en tweede lijn. Presentatie op het congres: Innovatie, integratie en ondernemerschap in de eerstelijn. Elsevier Congressen, WTC Rotterdam 13 mei 2008 (download ppt)

Kemenade YW van. Healthcare reforms in Europe: a snapshot of the changes. Clinica, World Medical Technology News, April 11 – 2008 (issue 1301) p 7 – 9 (download pdf)

Kemenade YW van. Vries A de. Het creëren van toegevoegde waarde voor de patient (2). Invloed op strategiebepaling van ziekenhuizen. Zorgmarkt nr 3, april 2008: 22-26 (download pdf)

Kemenade YW van. Vries A de. Het creëren van toegevoegde waarde voor de patient (1). Concepten van Porter en Teisberg vertaald naar de Nederlandse praktijk. Zorgmarkt nr 2, maart 2008: 35-37 (download pdf)

Kemenade YW van. Wordt 2008 een bewogen jaar? Over veranderingen in de zorg. Aspect. Februari 2008: 15 (download pdf)

Kemenade YW van. Pijpers L. VGE Bulletin. Themanummer: Winst in de zorg: ‘klink?™ende munt. Februari 2008: p 24-25

Kemenade YW van. Medisch specialistische zorg in de toekomst. Een kijkje in de keuken van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Netwerkbijeenkomst. Berenschot, 17 januari 2008 (download ppt)

Kemenade YW van. Gezondheidszorg internationaal vergeleken. Een blik over de eigen landsgrens. ZM Magazine 2008, nr 1: p 2-5 (download pdf)

Kemenade YW van. Zorgmarketing & Joint Care. Deelname Gastpanel. 20 december 2007, Jaarbeurs Utrecht (download doc)

Kemenade YW van. Toegevoegde waarde van Porter voor medisch specialistische zorg in de toekomst. Presentatie op VGE discussiemiddag “Toegevoegde waarde Porter voor de Nederlandse gezondheidszorg?”, 13 december 2007, ministerie VWS Den Haag (download ppt)

Kemenade YW van, Pijpers L. Risico?™s aan winst maken. Minister wil terecht een onderzoek. Het Financieele Dagblad, zaterdag 24 november 2007, p 6 (download pdf)

Kemenade YW van. A European health care superstate? Nein danke! Clinica, World Medical Technology News, November 2 – 2007 (issue 1280) p 4 (download pdf)

Kemenade YW van. Forumdeelname naar aanleiding van de film Sicko. A-Film Amsterdam, 19 oktober 2007

Kemenade YW van. Gezondheidszorg een Europese zorg. VGE-informatiebulletin, jrg 24, oktober 2007, p 26-28

Kemenade YW van. De internationale zorg. Europese zorgstelsels vergeleken. Mednet Magazine nr 16, 13 september 2007, p 14-16 (download pdf)

Kemenade YW van. Analyse Europese zorgstelsel (korte boekbespreking in rubriek scoop). Medisch Contact, 14 september 2007, nr 37, p 1499

Kemenade YW van. Gelijke trends. Europese zorgstelsels moeten hervormen (interview). Medisch Contact, 14 september 2007, nr 37, p 1488-1490 (download pdf)

Kemenade YW van. Nederlandse specialist heeft topinkomen (interview). Het Financieele Dagblad, maandag 23 juli 2007, p 4 (download pdf)

Kemenade YW van. Europa moet geen superstaat voor gezondheidszorg worden. De Tijd (Belgisch dagblad), donderdag 19 juli 2007, p 9 (download pdf)

Kemenade YW van. Natuurlijk in beweging. Healthcare in Europe 2007. Dordrecht 2007, nr 3, jrg 10, p 4

Kemenade YW van. Baas in de eigen gezondheidszorg. Het Financieele Dagblad, maandag 9 juli 2007, p 7 (download pdf)

Kemenade YW van. In the spotlight. Aspect, Dordrecht 2007, nr 3, p 32 (download pdf)

Kemenade YW van. Europa en de nationale gezondheidszorg. Waar ligt de grens? Health Management Forum (HMF), Katern over internationale ontwikkelingen volksgezondheid en gezondheidszorg, nr 3 2007, p 3-5 (download pdf)

Kemenade YW van. Healthcare in Europe 2007. The finance and reimbursement systems of 11 European countries. Reed Business Elsevier Maarsen, 2007, ISBN 978-90-352-2915-0

Kemenade YW van. Medisch Specialistische zorg in de toekomst. Natuurlijk in Beweging Themanummer 2, 2007 (download pdf)

Kemenade YW van, Hopstaken L. Scenario voor de medisch specialistische zorg. Zorgvisie, 2007, nr 5, p 37- 40 (download pdf)

Kemenade YW van. Health care reform in de Netherlands. Presentatie op de International Summer School (ISS) 2006, MBA opleiding FSW / Erasmus Universiteit Rotterdam, 1 juli 2006 (download ppt)

Kemenade YW van. Brouwer WBF. Lang verwacht en toch gekomen: de stelselherziening. ZM Magazine 2006, nr 2, p 6-9 (download pdf)

Brouwer WBF, Kemenade YW van. DBC Expertmeeting VGE. VGE-informatiebulletin, 2005, nr 2, p12-14

Kemenade YW van. De stelselherziening is een feit. Nieuwsbrief Drechtzorg, juni 2005, nr 3, p 7 (download pdf)

Kemenade YW van. Eindelijk, de stelselwijziging is er. Natuurlijk in beweging themanummer. Biomet, Dordrecht 2005, nr 1 (download pdf)

Kemenade YW van. Implementatie Zorghandvest. Het zorghandvest en het maatschappelijk ondernemerschap hanteerbaar gemaakt. Advies NVZ-werkgroep Implementatie Zorghandvest. December 2003

Aanen DK, Kemenade YW van. Een wederkerige relatie. Stakeholdermanagement voor ziekenhuizen. ZM nr 5 2003: 15-19 (download pdf)

Kemenade YW van. Aanen DK. Wie wil ondernemen moet controleerbaar (durven) zijn. Health Management Forum juni 2003:43-45 (download pdf)

Kemenade YW van, Voorde H ten, Dijkstra C. Debat Gezondheidszorg. Brugfunctie. Binnenlandsbestuur. 2003, nr 3, 17 januari, p 30 (download pdf)

Kemenade YW van, Groot M de. Euregionale samenwerking. Handboek Onderhandelen en contracteren. Elsevier Maarssen 1999

Kemenade YW van, Lint M. Internationale gezondheidszorg. Handboek Prijsvorming. Elsevier Maarssen 1999

Kemenade YW van, Groot M de. Euregionale samenwerking. De actuele stand van zaken. Medisch Contact april 1999, nr 13, p 461-465 (download pdf)

Kemenade YW van, Groot M de. Grensoverschrijdende zorg: het vervolg. Zorgverzekeraars Internationaal 1999, nr 1, p 18-21 (download pdf)

Kemenade YW van, Groot M de. Euregio?™s. Grensoverschrijdende zorg: hoe staat het ermee. Zorgverzekeraars Internationaal 1999, nr 11, p 12-15 (download pdf)

Kemenade YW van. Health care in Europe signalement. Health Management Forum 1999 p 11

Kemenade YW van, Lint M. Internationale gezondheidszorg. Handboek Structuur en Financiering van de Gezondheidszorg. Elsevier Maarssen 1999, bijdrage blz III6.1-1

Kemenade YW van. Health care in Europe 1997. The finance and reimbursement systems of 18 European countries. Elsevier/De Tijdstroom Maarssen, 1997, ISBN 90-352-1862-0

Elsinga E, Kemenade YW van. Van Revolutie naar Evolutie. Tien jaar stelselwijziging in de Nederlandse gezondheidszorg. Health Management Forum 1997, nr 2, 22-23 (download pdf)

Elsinga E, Kemenade YW van. Van Revolutie naar Evolutie? Tien jaar stelselwijziging. De Tijdstroom Utrecht, 1997, ISBN 90-352-1775-6

Kemenade YW van, Bisschop F. Planning en bouw in België en Duitsland. ZM Magazine 1997, nr 2, p 13-15 en 18 (download pdf)

Weekers S, Kemenade YW van. Gezondheidszorg in Euregio?™s. Medisch Contact 1997, nr 1:16-19 (download pdf)

Kemenade YW van, Nijkamp C. Internationaal perspectief. Outcome related reimbursement. Gezondheidszorg en Management 1996, nr 12 p 9-10 (download pdf)

Kemenade YW van. De hervormingen van het gezondheidszorgsysteem in Duitsland: eerste tekenen van selectie op ‘goede?™ en ‘slechte?™ risico?™s zichtbaar. Zorgvisie 1996, nr 16, p 14-17 (download pdf)

Kemenade YW van, Bisschop F. Internationaal perspectief. Wet Ziekenhuisvoorzieningen vergeleken. Gezondheidszorg en Management 1996, nr 11 p 11-12 (download pdf)

Kemenade YW van. Linde-Winkes CGF van der. Medisch specialisten gehonoreerd? Worden de lokale initiatieven in 1997 voortgezet? Medisch Contact 1996, nr 24, p 808-811 (download pdf)

Kemenade YW van. Pflegeversicherung voor thuiszorg, ervaringen uit Duitsland. In: Op weg naar een integrale indicatiestelling. Stichting Dienstverleners Gehandicapten (sDG). Utrecht juni 1996

Verkaar E, Amelsvoort F van, Kemenade YW van. Thuiszorg in Duitsland. Gezondheidszorg en Management 1996, nr 6, p 12-16 (download pdf)

Kemenade YW van, Bakx KCNM. Medisch specialisten gehonoreerd? De Tijdstroom Utrecht 1996, ISBN 90-352-1612-1

Kemenade YW van, Bisschop F. Planning en bouw in België en Duitsland. Achtergrondstudie voorlopige Raad voor de Volksgezondheid en Zorggerelateerde dienstverlening. Zoetermeer april 1996 (96/2)

Kemenade YW van. Internationaal perspectief. Gezondheidszorg in Japan. Gezondheidszorg en Management 1996, nr 5, p 19-20 (download pdf)

Kemenade YW van. Internationaal perspectief. Geneesmiddelen vergeleken. Gezondheidszorg en Management 1996, nr 4, p 23-24 (download pdf)

Kemenade YW van, Vos P. Indicatiestelling. Handboek Structuur en Financiering van de Gezondheidszorg 1996: Hoofdstuk 19:B.19-1-1 t/m B.19-8-2.

Kemenade YW van. Internationaal perspectief. De Europese Commissie. Gezondheidszorg en Management 1996, nr 1/ 2, p 22-27 (download pdf)

Kemenade YW van. Planning en bouwbeleid in het buitenland. Voodracht op congres ‘Deregulering Wet Ziekenhuis Voorzieningen?™. 16 januari 1996, Muziekcentrum Vredenburg Utrecht.

Kemenade YW van, Verkaar EAMJ, Amelsvoort FPM. Internationaal perspectief: Indicatiestelling: objectiv, unabhangig und integral? Gezondheidszorg en Management 1995, nr11, p 21-22 (download pdf)

Kemenade YW van. Indicatiestelling in Duitsland. Voordracht studiedag ‘De zorgvraag centraal?™. 30 november 1995 te Rotterdam.

Kemenade YW van. Integrale indicatiestelling en persoonsgebonden budget. Voordracht op de Congres ‘Naar een integrale indicatiestelling?™ 17 november 1995 te Utrecht

Kemenade YW van. Grenzeloos inzicht. Frankrijk. NRV magazine, 1995, nr 5, p 17-19

Kemenade YW van, Dokter HAC. Internationaal perspectief. Het persoonsgebonden budget. Gezondheidszorg en Management 1995, nr10, p 16-17 (download pdf)

Kemenade YW van. Internationaal perspectief. Recht van de Nederlandse burger op zorg over de grens. Gezondheidszorg en Management 1995, nr 9, p 15-16 (download pdf)

Kemenade YW van, Jong B de, Verolme EM. Persoonsgebonden budget, middel of doel. Medisch Contact 1995, nr 36l, p 1122-1125 (download pdf)

Kemenade YW van. Grenzeloos inzicht. Finland. NRV magazine, 1995, nr 4, p 18-19

Kemenade YW van. Kabinet verwacht veel van indicatiestelling RIC kan zorginstellingen mandaat verlenen. Het Ziekenhuis 1995, nr 13 / 14, p 10-12 (download pdf)

Kemenade YW van. Vos P, Lanphen JMC. Advies “Indicatiestelling en zorg op maat”. Basis voor de praktijk. Medisch Contact 1995, nr 25, p 809-811 (download pdf)

Kemenade YW van. Grenzeloos inzicht. Denemarken. NRV magazine, 1995, nr 3, p 18-19

Jong B de, Verolme EM, Kemenade YW van. Persoonsgebonden budget: niet alles is nieuw. MGZ 1995, april, p 26-27 (download pdf)

Kemenade YW van. Internationaal perspectief. Gezondheidszorg op Malta. Gezondheidszorg en Management 1995, nr 5, p 22-23 (download pdf)

Kemenade YW van. Indicatiestelling: uitgangspunten. Voordacht op de studiedag ‘Toegang tot de zorg?™. 28 april en 20 oktober 1995 te Utrecht.

Kemenade YW van, Vos P, Veen E-B van. Indicatiestelling en zorg op maat. Hoofdstuk 2 in: Schrijvers A.J.P. (red.). Toegang tot de zorg. Indicatiestelling in soorten en maten. De Tijdstroom, Utrecht 1995

Kemenade YW van, Haas van Dorsser B de. Internationaal perspectief. Belgische gezondheidszorg interessant voor Nederland? Gezondheidszorg en Management 1995, nr 4, p 28-29 (download pdf)

Haas van Dorsser B de, Kemenade YW van. Grenzeloos inzicht: België NRV magazine, 1995, nr 2, 2, p 18-19

Kemenade YW van. Internationaal perspectief. Gezondheidszorg Internationaal. Gezondheidszorg en Management 1995, nr 3, p 13-14 (download pdf)

Kemenade YW van, Hoek JJGM van den. Naast zorgvernieuwing en substitutie. ‘Boetes?™ kunnen helpen bij oplossing vraagstuk ‘verkeerde-bed?™. Het Ziekenhuis 1995, nr 5, p 10-13 (download pdf)

Kemenade YW van. Recensie: Handboek Geïntegreerde indicatiestelling ouderenzorg. Senior 1995, nr 1/2, p 23-24

Kemenade YW van. Grenzeloos inzicht: Oostenrijk. NRV magazine, 1995, nr 1, 2, p 14-15

Kemenade YW van. Systemen van gezondheidszorg. NRV magazine, 1994, nr 6, 1, p 11

Kemenade YW van. Huijsman R, Vos P. Indicatiestelling? De inhoud van het begrip. Gezondheidszorg & Management 1994, 11:4-7 (download pdf)

Kemenade YW van. Healthcare pricing, finance and reimbursement in the Netherlands. Clinica, World Medical Device & Diagnostic News, Supplement October 1994, p 13-14

Kemenade YW van. Systemen van gezondheidszorg. NRV magazine, 1994, nr 5, 1, p 11

Kemenade YW van. Het plan-Clinton. De voorgenomen hervormingen van de Amerikaanse gezondheidszorg. Deel 2: Beschouwing. Medisch Contact 1994, nr 26, 49, p 865-867 (download pdf)

Kemenade YW van. Het plan-Clinton. De voorgenomen hervormingen van de Amerikaanse gezondheidszorg. Deel 1: Een beschrijving. Medisch Contact 1994, nr 25, 49, p 829-832 (download pdf)

Kemenade YW van. Health care finance systems in Europe. Presentation on the International Conference: Reimbursement and pricing issues for the medical device industry. IBC legal studies and services limited. Brussel February 1994

Kemenade YW van, Schouten JW. Dagverpleging financieel ondoorzichtig. Medisch Contact 1993, nr 48, p 1525-1528 (download pdf)

Kemenade YW van. Leren zelfreguleren. De effecten van diabeteseducatie in de vorm van zelfhulpgroepen. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, december 1993, ISBN 90-9006555-5 (proefschrift1993)

Kemenade YW van, Jong B de. Gezondheidszorgstelsel in Europa. Financierings- en vergoedingssystemen in achttien West-Europese landen. Medisch Contact 1993, 48, nr 38, p 1149-1154 (download pdf)

Kemenade YW van, Nievaard AC, Casparie AF. Effects of diabetes education programmes given by a patient organisation. In: Abel Th, Geyer S, Gerhardt U, Heuvel W van den, Siegrist J (eds.). Medical sociology research on chronic illness. Informationzentrum Socialwissenschaften Bonn, Germany 1993: 327-349

Kemenade YW van. Health care in Europe. The finance and reimbursement systems of 18 European countries. Nationale Raad voor de Volksgezondheid 1993 (publicatienummer 1/93)

Kemenade YW van, Nievaard AC, Casparie AF. Diabeteseducatie in de vorm van zelfhulp. Gedrag en Gezondheid 1993, 21, nr 1, p 1-16 (download pdf)

Kemenade YW van, Schut FT. Financiering van preventie. Mogelijkheden. Medisch Contact 1992, 47, nr 33/34, p 939-942 (download pdf)

Kemenade YW van. Symposiumverslag ‘Suiker heb je niet een beetje?™. EADE Nieuwsbrief mei 1992, 7, nr 2, p 10-11-17

Kemenade YW van, Casparie AF, Nievaard AC. De effecten van diabeteseducatie cursussen, georganiseerd door de Diabetes Vereniging Nederland. Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg 1990, 68, nr 11, p 22

Kemenade YW van. Effects of non-professional educational programmes for diabetics. Voordracht op Third International European Society of Medical Sociology Congress. Marburg, West Germany september 1990

Kemenade YW van, Casparie AF, Nievaard AC. The effects of diabetes education, organised by fellow patients, on the attitude and behaviour of the diabetes patient. Verslag Workshop Diabetes Education State University of Limburg, October 1989, p 19

Kemenade YW van, Casparie AF, Nievaard AC. De effecten van diabeteseducatie, georganiseerd door de patiëntenvereniging, op attitude en gedrag van de patiënt. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg 1989, 67, nr 11, p 34-35

Kemenade YW van, Casparie AF, Nievaard AC. Effects of educational program organised by and for diabetes patients. Third European Conference on Health Psychology, Life styles and Health. University Utrecht juni 1989, p 114

Kemenade YW van. Een voorspellende test voor de chorea van Huntington. Medisch Contact 1989, nr 43, 44, p 1411 – 1413 (download pdf)

Terug