Totaal overzicht publicaties en presentaties

Kemenade YW van. Marquarita E. Regio Utrecht goed op weg met expertisecentra voor LVHC ziektes en -aandoeningen. Nieuwsbrief Trijn, 8 mei 2023 (Trijnmei2023, Trijnmei2023)

Kemenade YW van. Raden van Toezicht willen beter zicht op kwaliteit. Zorgvisie, 17 maart 2022 (Zorgvisiemaart2022)

Kemenade YW van. Kwaliteit op de bestuurstafel. NR Governance, 15 maart 2022 (NRGovernancemaart2022)

Bruin de AF, Ettema H, Kemenade YW van. D-ZEP zorgt voor zorgvuldige analyse en aanpak Werken aan een landelijk expertisenetwerk voor zeer ernstig probleemgedrag. Denkbeeld, 1 oktober 2021 (Artikel denkbeeld Dzep2021)

Kemenade YW van, Heneman EC, Niessing W. Healthcare systemen van 22 Europese landen. Deel 6: Welk Europees land heeft het beste gezondheidszorgsysteem? 4 maart 2020 (BestsystemDeel6)

Kemenade YW van, Heneman EC, Niessing W. Healthcare systemen van 22 Europese landen. Deel 5: Trends in contante betalingen in 22 Europese landen. 4 februari 2020 (Out-of-pocketDeel5)

Kemenade YW van. Wie heeft het beste zorgstelsel van Europa. Management Impact, 13 januari 2020 (MIStelsel13jan2020)

Kemenade YW van, Heneman EC, Niessing W. Healthcare systemen van 22 Europese landen. Deel 4: Van het financieren van zorgaanbieders naar cliënten. 15 januari 2020 (FinancieringsklantenDeel 4)

Kemenade YW van, Heneman EC, Niessing W. Healthcare systemen van 22 Europese landen. Deel 3: Naar een sterkere eerstelijnszorg. 13 december 2019 (ArtikelHCE2019EITpart3)

Kemenade YW van. Nederland heeft lage eigen betaling zorggebruik. Management Impact, 11 december 2019 (MIEigenbetalingen11december2019)

Kemenade YW van, Heneman EC, Niessing W. Healthcare systemen van 22 Europese landen. Deel 2: Trends in zorghervormingen: van (macro)kostenbeheersing naar marktelementen. 28 november 2019 (ArtikelHCE2019EITpart2)

Kemenade YW van. Trends van twintig jaar gezondheidszorg in 22 Europese landen. Deel 3: naar een sterkere eerstelijnszorg. Beroepseer, 21 november 2019 (BeroepseerProfessionals21nov2019)

Kemenade YW van, Heneman EC, Niessing W. Healthcare systemen van 22 Europese landen. Deel 1: Daling van de groei van de zorguitgaven in de VS en Europa. 19 november 2019 (artikelHCE2019EITDeel1)

Kemenade YW van. Van bekostiging van zorgaanbieders naar zorgvragers. Management Impact, 14 november 2019 (MIHonorering14november2019).

Kemenade YW van. Trends van twintig jaar gezondheidszorg in 22 Europese landen. Deel 2. Beroepseer.nl, 4 november 2019 (BeroepseerHervormingen4nov2019)

Kemenade YW van. Naar een sterkere eerstelijnszorg. Management Impact, 22 oktober 2019 (MIEerstelijns22okt2019)

Kemenade YW van. Trends van twintig jaar gezondheidszorg in 22 Europese landen. Deel 1. Beroepseer.nl, 2 oktober 2019 (BeroepseerUitgaven2okt2019)

Kemenade YW van. Trends hervormingen: van (macro)kostenbeheersing naar marktelementen. Management Impact, 2 oktober 2019 (MIHervormimgen2okt2019)

Kemenade YW van. Groei zorguitgaven Europa neemt af, ook in Nederland! Zorgvisie, 26 september 2019 (UitgaveZorgvisie26sept2019)

Kemenade YW van. Afname groei gezondheidszorguitgaven. Management Impact, 16 september 2019 (UitgavenMI16sept2019)

Kemenade YW van. Gezondheidszorg in Europa 2019. De financierings- en terugbetalingssystemen van 11 Europese landen. Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Ierland, Luxemburg, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Turkije. Zorgadvies, 2019. ISBN 978-90-828642-5-0.

Kemenade YW van, Emmerik B van. Toezichthouder kent “mangomoment” van cliënt niet. Skipr, 19 juni 2018 (Skipr19juni2018)

Kemenade YW van. Gezondheidszorg in Europa 2018. De financierings- en terugbetalingssystemen van 11 Europese landen. België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk. Zorgadvies, 2018. ISBN 978-90-828642-0-5.

Kemenade YW van, Smits-Hoekstra D, Van der Linde-Winkes C. Raden van toezicht worstelen met kwaliteit van zorg. Boardroomzorg, 24 mei 2017 (boardoormzorg24mei2017)

Kemenade YW van. Toezichthouders zoeken naar zicht op kwaliteit. Zorgvisie, 23 mei 2017 (Zorgvisie23mei2017)

Kemenade YW van. Toezichthouder mist zicht op praktische dimensie van kwaliteit. Skipr Actueel, 22 mei 2017 (Skipr22mei2017)

Kemenade YW van. Cliëntenparticipatie. Rol – perspectief van de Toezichthouder. Perspekt Studiedag, 22 november 2016, Utrecht (Perspekt22nov2016)

Kemenade YW. Er is ook zoiets als voelbare kwaliteit. Toezichthouders in de zorg aan het woord. Zorgvisie Magazine 10, oktober 2015: 47 (Zorgvisie-okt2015)

Kemenade YW van. Columns zie www.yvonnevankemenade.blogspot.com. Meest recent 2015: Lopen we hetzelfde pad? (februari 2015); Dementie: gelaagde perspectieven op de werkelijkheid (februari 2015); Ontdoen van de ‘on’ woorden: (on)wetend, (on)zeker, (on)macht… (januari 2015); Ouderenzorg: toch ook uw zorg? (januari 2015); Huisartsenbekostiging, de kracht van eenvoud (juni 2014); Wijziging artikel 13 ZVW versterkt de positie van de verzekerde !? (maart 2014); Utopia, utopie of werkelijkheid ? (februari 2014) ; Bestuur in de zorg moet op de schop (januari 2014) etc..

Kemenade YW van. Diverse Nieuwsbrieven Medisch Specialistische zorg en Ouderenzorg: zie tabbladen nieuwsbrieven.

Kemenade YW van. Zorg in de Toekomst. Presentatie Albert Schweitzer ziekenhuis. 26 november 2013 (26nov2013ASZ)

Kemenade YW van. Zorg in de Toekomst. Gastcollege Avans Hogeschool. Academie voor Algemeen en Financieel Management. 9 oktober 2013 (9okt2013)

Kemenade YW van, Bont A de. Nederlanders zijn toe aan een regionaal budget om de zorg te integreren. (Visie op zorg. De toekomst is toch ook uw zorg). Multimedia presentatie op European Forum of Primary Care Conference 3/4 september 2012 Gothenborg, Zweden, http://www.youtube.com/watch?v=Nlxid4nL7Ic&feature=colike

Kemenade YW van. Presentatie Visie op zorg voor SER-commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg (SZG), in het kader van haar voorbereiding van het advies over betaalbare zorg voor toekomstige generaties. 7 maart 2012 Den Haag (ser7mrt2012)

Kemenade YW van. Organiseren op basis van vertrouwen. Zorgmarkt, nr 12, 2011 (downloaden.doc)

Kemenade YW van. Visie op (huisartsen)zorg. Samenhang in diversiteit. Presentatie VGE workshop Visie op zorg. 24 november 2011, Den Haag, ministerie van VWS (24nov2011))

Kemenade YW van, Sprij B. Zorgsubstitutie heeft prikkels nodig. Maak huisartsen en specialisten samen verantwoordelijk voor gehele patientenzorg. Het Financieele Dagblad, maandag 17 oktober 2011, (download.pdf)

Kemenade YW van. Video-interview: Organiseren met vertrouwen, 1 juni 2011, www.beroepseer.nl; http://www.beroepseer.nl/nl/video/andere/item/367-organiseren-met-vertrouwen

Kemenade YW van. Bentveld R van. Spoedzorg dwingt debat af over rol en positie van huisarts. Het Financieele Dagblad, maandag 30 mei 2011, (FDspoed2011)

Kemenade YW van. Markt verbetert kwaliteit van zorg. Het Financieele Dagblad, maandag 2 mei 2011, (download pdf)

Kemenade YW van. Brits huisartsenmodel nog te vroeg voor ons. Nederland moet zorgsector de tijd geven om de enorme veranderingen ook wortel te laten schieten. Het Financieele Dagblad, maandag 28 februari 2011, (download pdf)

Kemenade YW van. Haal in conglomeraat de menselijke maat terug. Het Financieele Dagblad, maandag 24 januari 2011, (FD-2011-24-01)

Kemenade YW van. Columns FD Selecties zorg (www.FD.nl, FD Selecties zorg). Vanaf november 2011 – heden. Een risicogerelateerd abonnementshonorarium voor huisartsen, 17 juni 2011 (download.doc); De kracht van de eenvoud, 18 mei 2011 (download doc); Prestatiebekostiging geeft perverse prikkels, 9 mei 2011 (download doc); Zorg die werkt! Maar hoe dan? 9 februari 2011 (download doc); Leiderschap van de twintigste eeuw voldoet niet meer, 1 februari 2011 (download doc); Wat een stoere regio. Chapeau! 31 december 2010 (download doc); Verzekeraar pakt de regierol. De markt gaat werken, 23 december 2010 (download doc); Groot in Kleinschaligheid, 9 december 2010 (download doc); Positivo’s in de zorg, 18 november 2010 (download doc)

Kemenade YW van. Coöperatievorming: ervaringen bij Huisartsencoöperatie Westland, Schieland, Delfland en Coöperatie Vlietland ziekenhuis. Workshop Coöperaties in de zorg. Centrum voor Organisatieontwikkeling in Ziekenhuizen. Rotterdam, EUR/BMG, 2 december 2010.

Kemenade YW van. Interview BNR Nieuwsradio. Programma BNR Gezond. 14 juni 2010.

Kemenade YW van, Sprij B. Coöperatie is een solide alternatief. Het Financieele Dagblad, maandag 26 oktober 2009, (download pdf)

Kemenade YW van. Van verstrekking naar ketenzorg: een praktijkvoorbeeld uit de eerstelijn. Leergang “Zorginkoop ziekenhuiszorg nieuwe stijl”. Plexus 16 oktober 2009, Breukelen (download ppt)

Kemenade YW van. De Coöperatie: ervaringen uit de praktijk van de Zorggroep Eerstelijn. Congres “Coöperaties en verticale integratie in de zorg”. SBO 15 oktober 2009, Nijmegen (ppt downloaden)

Kemenade YW van, Bentveld R van. Coöperatie als oplossing voor falend bestuur. Skipr nr 5, mei 2009, p 44-47 (download pdf)

Kemenade YW van, Bentveld R van. Coöperatiemodel houdt iedereen scherp. Hoog tijd voor een herijking van de driehoeksverhouding bestuur, staf en toezicht in ziekenhuizen. Het Financieele Dagblad, zaterdag 7 maart 2009, p 9 (download jpg)

Kemenade YW van. Positionering medisch specialistische- en huisartsenzorg. Stolte tweedaagse bijeenkomst 5 februari 2009, Oss (download ppt)

Kemenade YW van. Visie op zorg. Reputatietafel Zorg 22 januari 2009, Utrecht (download ppt)

Kemenade YW van. Het zorgstelsel als stimulator van innovaties. Clinica supplement, World Medical Technology News, november 2008: p 20 – 22 (download pdf)

Kemenade YW van, Moen J. Besturing van ziekenhuizen aan herziening toe. VGE Bulletin, jrg 25, nr 3, november 2008: 12 – 13 (download doc)

Kemenade YW van. Hoe creëer je toegevoegde waarde voor de patiënt. Meet & Greet. Jaarcongres Zorgmarkt 2008. Word de zorg-markt-meester. 28 oktober 2008, Arnhem.

Kemenade YW van. Deelnemer Expertmeeting Pakketscan Diabetes. College voor zorgverzekeringen (CvZ) 2 oktober 2008, Diemen.

Kemenade YW van, Moen J. Bestuur in de zorg moet op de schop. Driehoeksverhouding tussen bestuur, medische staf en toezicht aan herijking toe. Het Financieele Dagblad, zaterdag 30 augustus 2008, p 6 (download jpg)

Kemenade YW van. Zorgeconomie. De (economische) waarde van zorg. Zomerterras Nieuwe Zorgeconomie. STG/HMF, 7 juli 2008 (download ppt)

Kemenade YW van. Samenwerking eerste en tweede lijn. Presentatie op het congres: Innovatie, integratie en ondernemerschap in de eerstelijn. Elsevier Congressen, WTC Rotterdam 13 mei 2008 (download ppt)

Kemenade YW van. Hervormingen van de gezondheidszorg in Europa: een momentopname van de veranderingen. Clinica, World Medical Technology News, 11 april 2008 (nummer 1301) p7 (download pdf)

Kemenade YW van. Vries A de. Het creëren van toegevoegde waarde voor de patiënt (2). Invloed op strategiebepaling van ziekenhuizen. Zorgmarkt nr 3, april 2008: 22-26 (download pdf)

Kemenade YW van, Vries A de. Het creëren van toegevoegde waarde voor de patiënt (1). Concepten van Porter en Teisberg vertaald naar de Nederlandse praktijk. Zorgmarkt nr 2, maart 2008: 35-37 (download pdf)

Kemenade YW van. Wordt 2008 een bewogen jaar? Over veranderingen in de zorg. Aspect. februari 2008: 15 (download pdf)

Kemenade YW van. Pijpers L. VGE Bulletin. Themanummer: Winst in de zorg: klinkende munt. februari 2008: p 24-25

Kemenade YW van. Medisch specialistische zorg in de toekomst. Een kijkje in de keuken van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Netwerkbijeenkomst. Berenschot, 17 januari 2008 (download ppt)

Kemenade YW van. Gezondheidszorg internationaal vergeleken. Een blik over de eigen landsgrens. ZM Magazine 2008, nr 1: p 2-5 (download pdf)

Kemenade YW van. Zorgmarketing & Joint Care. Deelname Gastpanel. 20 december 2007, Jaarbeurs Utrecht (download doc)

Kemenade YW van. Toegevoegde waarde van Porter voor medisch specialistische zorg in de toekomst. Presentatie op VGE discussiemiddag “Toegevoegde waarde Porter voor de Nederlandse gezondheidszorg? 13 december 2007, ministerie VWS Den Haag (download ppt)

Kemenade YW van, Pijpers L. Risico’s aan winst maken. Minister wil terecht een onderzoek. Het Financieele Dagblad, zaterdag 24 november 2007, p 6 (download pdf)

Kemenade YW van. Een Europese superstaat in de gezondheidszorg? Nein danke! Clinica, World Medical Technology News, 2 november — 2007 (nummer 1280) p 4 (download pdf)

Kemenade YW van. Forumdeelname naar aanleiding van de film Sicko. A-Film Amsterdam, 19 oktober 2007

Kemenade YW van. Gezondheidszorg een Europese zorg. VGE-informatiebulletin, jrg 24, oktober 2007, p 26-28

Kemenade YW van. De internationale zorg. Europese zorgstelsels vergeleken. Mednet Magazine nr 16, 13 september 2007, p 14-16 (download pdf)

Kemenade YW van. Analyse Europese zorgstelsel (korte boekbespreking in rubriek scoop). Medisch Contact, 14 september 2007, nr 37, p 1499

Kemenade YW van. Gelijke trends. Europese zorgstelsels moeten hervormen (interview). Medisch Contact, 14 september 2007, nr 37, p 1488-1490 (download pdf)

Kemenade YW van. Nederlandse specialist heeft topinkomen (interview). Het Financieele Dagblad, maandag 23 juli 2007, p 4 (download pdf)

Kemenade YW van. Europa moet geen superstaat voor gezondheidszorg worden. De Tijd (Belgisch dagblad), donderdag 19 juli 2007, p 9 (download pdf)

Kemenade YW van. Natuurlijk in beweging. Gezondheidszorg in Europa 2007. Dordrecht 2007, nr 3, jrg 10, p 4

Kemenade YW van. Baas in de eigen gezondheidszorg. Het Financieele Dagblad, maandag 9 juli 2007, p 7 (download pdf)

Kemenade YW van. In de kijker. Aspect, Dordrecht 2007, nr 3, p 32 (pdf downloaden)

Kemenade YW van. Europa en de nationale gezondheidszorg. Waar ligt de grens? Health Management Forum (HMF), Katern over internationale ontwikkelingen volksgezondheid en gezondheidszorg, nr 3 2007, p 3-5 (download pdf)

Kemenade YW van. Gezondheidszorg in Europa 2007. De financierings- en terugbetalingssystemen van 11 Europese landen. Riethandel Elsevier Maarsen, 2007, ISBN 978-90-352-2915-0

Kemenade YW van. Medisch Specialistische zorg in de toekomst. Natuurlijk in Beweging Themanummer 2, 2007 (download pdf)

Kemenade YW van, Hopstaken L. Scenario voor de medisch specialistische zorg. Zorgvisie, 2007, nr 5, p 37- 40 (download pdf)

Kemenade YW van. Hervorming van de gezondheidszorg in Nederland. Presentatie op de International Summer School (ISS) 2006, MBA opleiding FSW / Erasmus Universiteit Rotterdam, 1 juli 2006 (download ppt)

Kemenade YW van. Brouwer WBF. Lang verwacht en toch gekomen: de stelselherziening. ZM Magazine 2006, nr 2, p 6-9 (download pdf)

Brouwer WBF, Kemenade YW van. DBC Expertmeeting VGE. VGE-informatiebulletin, 2005, nr 2, p12-14

Kemenade YW van. De stelselherziening is een feit. Nieuwsbrief Drechtzorg, juni 2005, nr 3, p 7 (download pdf)

Kemenade YW van. Eindelijk, de stelselwijziging is er. Natuurlijk in beweging themanummer. Biomet, Dordrecht 2005, nr 1 (download pdf)

Kemenade YW van. Implementatie Zorghandvest. Het zorghandvest en het maatschappelijk ondernemerschap hanteerbaar gemaakt. Advies NVZ-werkgroep Implementatie Zorghandvest. december 2003

Aanen DK, Kemenade YW van. Een wederkerige relatie. Stakeholdermanagement voor ziekenhuizen. ZM nr 5 2003: 15-19 (download pdf)

Kemenade YW van, Aanen DK. Wie wil ondernemen moet controleerbaar (durven) zijn. Health Management Forum juni 2003:43-45 (download pdf)

Kemenade YW van, Voorde H ten, Dijkstra C. Debat Gezondheidszorg. Brugfunctie. Binnenlandsbestuur. 2003, nr 3, 17 januari, p 30 (download pdf)

Kemenade YW van, Groot M de. Euregionale samenwerking. Handboek Onderhandelen en contracteren. Elsevier Maarssen 1999

Kemenade YW van, Lint M. Internationale gezondheidszorg. Handboek Prijsvorming. Elsevier Maarssen 1999

Kemenade YW van, Groot M de. Euregionale samenwerking. De actuele stand van zaken. Medisch Contact april 1999, nr 13, p 461-465 (download pdf)

Kemenade YW van, Groot M de. Grensoverschrijdende zorg: het vervolg. Zorgverzekeraars Internationaal 1999, nr 1, p 18-21 (download pdf)

Kemenade YW van, Groot M de. Euregio’s. Grensoverschrijdende zorg: hoe staat het ermee. Zorgverzekeraars Internationaal 1999, nr 11, p 12-15 (download pdf)

Kemenade YW van. Signalement van de gezondheidszorg in Europa. Health Management Forum 1999 p 11

Kemenade YW van, Lint M. Internationale gezondheidszorg. Handboek Structuur en Financiering van de Gezondheidszorg. Elsevier Maarssen 1999, bijdrage blz III6.1-1

Kemenade YW van. Gezondheidszorg in Europa 1997. De financierings- en terugbetalingssystemen van 18 Europese landen. Elsevier/De Tijdstroom Maarssen, 1997, ISBN 90-352-1862-0

Elsinga E, Kemenade YW van. Van Revolutie naar Evolutie. Tien jaar stelselwijziging in de Nederlandse gezondheidszorg. Health Management Forum 1997, nr 2, 22-23 (download pdf)

Elsinga E, Kemenade YW van. Van Revolutie naar Evolutie? Tien jaar stelselwijziging. De Tijdstroom Utrecht, 1997, ISBN 90-352-1775-6

Kemenade YW van, Bisschop F. Planning en bouw in België en Duitsland. ZM Magazine 1997, nr 2, p 13-15 en 18 (download pdf)

Weekers S, Kemenade YW van. Gezondheidszorg in Euregio’s. Medisch Contact 1997, nr 1:16-19 (download pdf)

Kemenade YW van, Nijkamp C. Internationaal perspectief. Uitkomst gerelateerde vergoeding. Gezondheidszorg en Management 1996, nr 12 p 9-10 (download pdf)

Kemenade YW van. De hervormingen van het gezondheidszorgsysteem in Duitsland: eerste tekenen van selectie op goede en slechte risico zichtbaar. Zorgvisie 1996, nr 16, p 14-17 (download pdf)

Kemenade YW van, Bisschop F. Internationaal perspectief. Wet Ziekenhuisvoorzieningen vergeleken. Gezondheidszorg en Management 1996, nr 11 p 11-12 (download pdf)

Kemenade YW van, Linde-Winkes CGF van der. Medisch specialisten gehonoreerd? Worden de lokale initiatieven in 1997 voortgezet? Medisch Contact 1996, nr 24, p 808-811 (download pdf)

Kemenade YW van. Pflegeversicherung voor thuiszorg, ervaringen uit Duitsland. In: Op weg naar een integrale indicatiestelling. Stichting Dienstverleners Gehandicapten (sDG). Utrecht juni 1996

Verkaar E, Amelsvoort F van, Kemenade YW van. Thuiszorg in Duitsland. Gezondheidszorg en Management 1996, nr 6, p 12-16 (download pdf)

Kemenade YW van, Bakx KCNM. Medisch specialisten gehonoreerd? De Tijdstroom Utrecht 1996, ISBN 90-352-1612-1

Kemenade YW van, Bisschop F. Planning en bouw in België en Duitsland. Achtergrondstudie voorlopige Raad voor de Volksgezondheid en Zorggerelateerde dienstverlening. Zoetermeer april 1996 (96/2)

Kemenade YW van. Internationaal perspectief. Gezondheidszorg in Japan. Gezondheidszorg en Management 1996, nr 5, p 19-20 (download pdf)

Kemenade YW van. Internationaal perspectief. Geneesmiddelen vergeleken. Gezondheidszorg en Management 1996, nr 4, p 23-24 (download pdf)

Kemenade YW van, Vos P. Indicatiestelling. Handboek Structuur en Financiering van de Gezondheidszorg 1996: Hoofdstuk 19:B.19-1-1 t/m B.19-8-2.

Kemenade YW van. Internationaal perspectief. De Europese Commissie. Gezondheidszorg en Management 1996, nr 1/ 2, p 22-27 (download pdf)

Kemenade YW van. Planning en bouwbeleid in het buitenland. Voordracht op congres †̃Deregulering Wet Ziekenhuis Voorzieningen? 16 januari 1996, Muziekcentrum Vredenburg Utrecht.

Kemenade YW van, Verkaar EAMJ, Amelsvoort FPM. Internationaal perspectief: Indicatiestelling: objectiv, unabhangig und integral? Gezondheidszorg en Management 1995, nr11, p 21-22 (download pdf)

Kemenade YW van. Indicatiestelling in Duitsland. Voordracht –  ̃De zorgvraag centraal? 30 november 1995 te Rotterdam.

Kemenade YW van. Integrale indicatiestelling en persoonsgebonden budget. Voordracht op de Congres Naar een integrale indicatiestelling? 17 november 1995 te Utrecht.

Kemenade YW van. Grenzeloos inzicht. Frankrijk. NRV magazine, 1995, nr 5, p 17-19

Kemenade YW van, Dokter HAC. Internationaal perspectief. Het persoonsgebonden budget. Gezondheidszorg en Management 1995, nr10, p 16-17 (download pdf)

Kemenade YW van. Internationaal perspectief. Recht van de Nederlandse burger op zorg over de grens. Gezondheidszorg en Management 1995, nr 9, p 15-16 (download pdf)

Kemenade YW van, Jong B de, Verolme EM. Persoonsgebonden budget, middel of doel. Medisch Contact 1995, nr 36l, p 1122-1125 (download pdf)

Kemenade YW van. Grenzeloos inzicht. Finland. NRV magazine, 1995, nr 4, p 18-19

Kemenade YW van. Kabinet verwacht veel van indicatiestelling RIC kan zorginstellingen mandaat verlenen. Het Ziekenhuis 1995, nr 13 / 14, p 10-12 (download pdf)

Kemenade YW van, Vos P, Lanphen JMC. Advies Indicatiestelling en zorg op maat. Basis voor de praktijk. Medisch Contact 1995, nr 25, p 809-811 (download pdf)

Kemenade YW van. Grenzeloos inzicht. Denemarken. NRV magazine, 1995, nr 3, p 18-19

Jong B de, Verolme EM, Kemenade YW van. Persoonsgebonden budget: niet alles is nieuw. MGZ 1995, april, p 26-27 (download pdf)

Kemenade YW van. Internationaal perspectief. Gezondheidszorg op Malta. Gezondheidszorg en Management 1995, nr 5, p 22-23 (download pdf)

Kemenade YW van. Indicatiestelling: uitgangspunten. Voordacht op de studiedag Toegang tot de zorg? 28 april en 20 oktober 1995 te Utrecht.

Kemenade YW van, Vos P, Veen E-B bestelwagen. Indicatiestelling en zorg op maat. Hoofdstuk 2 in: Schrijvers A.J.P. (red.). Toegang tot de zorg. Indicatiestelling in soorten en maten. De Tijdstroom, Utrecht 1995

Kemenade YW van, Haas van Dorsser B de. Internationaal perspectief. Belgische gezondheidszorg interessant voor Nederland? Gezondheidszorg en Management 1995, nr 4, p 28-29 (download pdf)

Haas van Dorsser B de, Kemenade YW van. Grenzeloos inzicht: België, NRV magazine, 1995, nr 2, 2, p 18-19

Kemenade YW van. Internationaal perspectief. Gezondheidszorg Internationaal. Gezondheidszorg en Management 1995, nr 3, p 13-14 (download pdf)

Kemenade YW van, Hoek JJGM van den. Naast zorgvernieuwing en substitutie. Boetes kunnen helpen bij oplossing vraagstuk verkeerde-bed?. Het Ziekenhuis 1995, nr 5, p 10-13 (download pdf)

Kemenade YW van. Recensie: Handboek Geïntegreerde indicatiestelling ouderenzorg. Senior 1995, nr 1/2, p 23-24

Kemenade YW van. Grenzeloos inzicht: Oostenrijk. NRV magazine, 1995, nr 1, 2, p 14-15

Kemenade YW van. Systemen van gezondheidszorg. NRV magazine, 1994, nr 6, 1, p 11

Kemenade YW van, Huijsman R, Vos P. Indicatiestelling? De inhoud van het begrip. Gezondheidszorg & Management 1994, 11:4-7 (download pdf)

Kemenade YW van. Zorgprijzen, financiering en vergoeding in Nederland. Clinica, World Medical Device & Diagnostic News, Supplement oktober 1994, p 13-14

Kemenade YW van. Systemen van gezondheidszorg. NRV magazine, 1994, nr 5, 1, p 11

Kemenade YW van. Het plan-Clinton. De voorgenomen hervormingen van de Amerikaanse gezondheidszorg. Deel 2: Beschouwing. Medisch Contact 1994, nr 26, 49, p 865-867 (download pdf)

Kemenade YW van. Het plan-Clinton. De voorgenomen hervormingen van de Amerikaanse gezondheidszorg. Deel 1: Een beschrijving. Medisch Contact 1994, nr 25, 49, p 829-832 (download pdf)

Kemenade YW van. Financieringssystemen voor de gezondheidszorg in Europa. Presentatie over de internationale conferentie: vergoedings- en prijskwesties voor de medische hulpmiddelenindustrie. IBC juridische studies en diensten beperkt. Brussel februari 1994

Kemenade YW van, Schouten JW. Dagverpleging financieel ondoorzichtig. Medisch Contact 1993, nr 48, p 1525-1528 (download pdf)

Kemenade YW van. Leren zelfreguleren. De effecten van diabeteseducatie in de vorm van zelfhulpgroepen. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, december 1993, ISBN 90-9006555-5 (proefschrift1993)

Kemenade YW van, Jong B de. Gezondheidszorgstelsel in Europa. Financierings- en vergoedingssystemen in achttien West-Europese landen. Medisch Contact 1993, 48, nr 38, p 1149-1154 (download pdf)

Kemenade YW van, Nievaard AC, Casparie AF. Effecten van diabetesvoorlichtingsprogramma’s gegeven door een patiëntenorganisatie. In: Abel Th, Geyer S, Gerhardt U, Heuvel W van den, Siegrist J (red.). Medisch sociologisch onderzoek naar chronische ziekten. Informationzentrum Socialwissenschaften Bonn, Duitsland 1993: 327-349

Kemenade YW van. Gezondheidszorg in Europa. De financierings- en terugbetalingssystemen van 18 Europese landen. Nationale Raad voor de Volksgezondheid 1993 (publicatienummer 1/93)

Kemenade YW van, Nievaard AC, Casparie AF. Diabeteseducatie in de vorm van zelfhulp. Gedrag en Gezondheid 1993, 21, nr 1, p 1-16 (download pdf)

Kemenade YW van, Schut FT. Financiering van preventie. Mogelijkheden. Medisch Contact 1992, 47, nr 33/34, p 939-942 (download pdf)

Kemenade YW van. Symposiumverslag Suiker heb je niet een beetje?. EADE Nieuwsbrief mei 1992, 7, nr 2, p 10-11-17

Kemenade YW van, Casparie AF, Nievaard AC. De effecten van diabeteseducatie cursussen, georganiseerd door de Diabetes Vereniging Nederland. Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg 1990, 68, nr 11, p 22

Kemenade YW van. Effecten van niet-professionele onderwijsprogramma’s voor diabetici. Voordracht op Third International European Society of Medical Sociology Congress. Marburg, West-Duitsland september 1990

Kemenade YW van, Casparie AF, Nievaard AC. De effecten van diabetesvoorlichting, georganiseerd door medepatiënten, op de houding en het gedrag van de diabetespatiënt. Verslag Workshop Diabetes Onderwijs Rijksuniversiteit Limburg, oktober 1989, p 19

Kemenade YW van, Casparie AF, Nievaard AC. De effecten van diabeteseducatie, georganiseerd door de patiëntenvereniging, op attitude en gedrag van de patiënt. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg 1989, 67, nr 11, p 34-35

Kemenade YW van, Casparie AF, Nievaard AC. Effecten van educatief programma georganiseerd door en voor diabetespatiënten. Derde Europese conferentie over gezondheidspsychologie, levensstijlen en gezondheid. Universiteit Utrecht juni 1989, p 114

Kemenade YW van. Een voorspellende test voor de chorea van Huntington. Medisch Contact 1989, nr 43, 44, p 1411 – 1413 (pdf downloaden)

Terug