Diensten

Het dienstenpakket omvat:

Strategie, beleid & onderzoek

 • Adviseren en begeleiden Raden van Toezicht mbt: Verbeteren van hedendaags toezicht (governance), (toe)zichtkader Kwaliteit & Zellfevaluaties
 • Gastdocent NVTZ leergang (3-daagse) Verdiepende leergang: Toezicht op Kwaliteit vanaf mei 2018 – heden
 • Ondersteunen vakgroepen in bedrijfsvoering, samenwerking en strategische positionering MSB en ziekenhuis
 • Onafhankelijk bestuursvoorzitter van bijvoorbeeld organisaties die willen samenwerken.
 • Projectleider samenwerking Ouderenzorg en GGZ.
 • Projectleiding en advisering op diverse terreinen in de zorg en welzijn.
 • Visie- en strategie ontwikkeling en het ondersteunen bij het vormgeven van een (meerjaren)beleid.
 • Ondersteuning bij de totstandkoming en het schrijven van beleids- en bedrijfsplannen.
 • Markt- en omgevingsanalyse, het doen van (literatuur) onderzoek ter voorbereiding of ondersteuning van het beleid van een organisatie.

Scholing

 • Het verzorgen van scholing en/of cursussen op het gebied van veranderingen in wet- en regelgeving in de gezondheidszorg en daarmee veranderende positionering van partijen.
 • Het geven van cursussen gericht op structuur en financiering van de zorg en strategische beleidsvorming.
 • Het geven van nascholing aan bijvoorbeeld huisartsen op het gebied van bekostiging en wat dat concreet betekent.

Publicatie activiteiten

 • Het schrijven van boeken en artikelen in vaktijdschriften en kranten.
 • Het maken van nieuwsbrieven met actualiteiten en achtergrondartikelen.