Diensten

Het dienstenpakket omvat:

Strategie, beleid & onderzoek

 • Kostenonderzoek doen ten behoeve van NZa prestatie-beschrijvingen.
 • Opzetten landelijke infrastructuur voor expertisecentra Ouderenzorg.
 • Adviseren en begeleiden Raden van Toezicht mbt: Verbeteren van hedendaags toezicht (governance), (toe)zichtkader Kwaliteit & Zellfevaluaties.
 • NVTZ Regioambassadeur Zuid Holland/Zeeland vanaf 2021.
 • Gastdocent NVTZ leergang (3-daagse) Verdiepende leergang: Toezicht op Kwaliteit vanaf mei 2018 – 2020
 • Ondersteuning van vakgroepen in bedrijfsvoering, samenwerking en strategische positionering MSB en ziekenhuis
 • Onafhankelijk bestuursvoorzitter van organisaties die willen samenwerken.
 • Projectleider samenwerking Ouderenzorg en GGZ.
 • Projectleiding en advisering op diverse terreinen in de zorg en welzijn.
 • Visie- en strategieontwikkeling en het ondersteunen bij de vormgeven van een (meerjaren)beleid.
 • Ondersteuning bij het totstandkoming en schrijven van beleids- en bedrijfsplannen.
 • Markt- en omgevingsanalyse, het doen van (literatuur)onderzoek ter voorbereiding van ondersteuning van het beleid van een organisatie.

Scholing

 • Het verzorgen van scholing en/of cursussen op het gebied van veranderingen in wet- en regelgeving in de gezondheidszorg en daarmee veranderende positionering van partijen.
 • Het geven van cursussen gericht op structuur en financiering van de zorg en strategische beleidsvorming.
 • Het geven van nascholing aan huisartsen op het gebied van bekostiging en wat dat concreet betekent.

Publicatie activiteiten

 • Het schrijven van boeken en artikelen in vaktijdschriften en kranten.
 • Het maken van nieuwsbrieven met actualiteiten en achtergrondartikelen.