Nieuwsbrieven: Medisch specialistische zorg

Nieuwsbrieven Medisch specialistische zorg waarvan ik de teksten verzorg:

Nieuwsbrieven Medisch specialistische zorg 2020:

Nieuwsbrieven Medisch specialistische zorg 2019:

 • Contourennota VWS, wet BIG, bekostiging medisch specialistische zorg e.a. actualiteiten, december 2019 (NIBdec2019)
 • Rijksbegroting 2020 Volksgezondheid, Welzijn en Sport e.a. actualiteiten, oktober 2019 (NIB oktober 2019)
 • Zorguitgaven, financiele positie ziekenhuis, medisch specialisten e.a. actualiteiten, juli 2019 (NiBjuli2019)
 • Nederlander maakt meeste zorgkosten in het ziekenhuis e.a. actualiteiten, maart 2019 (NiBmaart2019)

Nieuwsbrieven Medisch specialistische zorg 2018:

 • Bekostiging medisch specialisten, NZa-monitor MSB’s e.a. actualiteiten, december 2018 (NIBdecember2018)
 • Rijksbegroting 2019 Volksgezondheid, Welzijn en Sport e.a. actualiteiten, oktober 2018 (NIBoktober2018)
 • Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022, zorginkoop medisch-specialistische zorg e.a. actualiteiten, juni 2018 (NIBjuni2018)
 • Kostenontwikkeling ziekenhuizen, e-health en digitalisering e.a. actualiteiten, maart 2018 (NIBmaart 2018)

Nieuwsbrieven Medisch specialistische zorg 2017:

 • Ziekenhuiszorg in cijfers, Regeerakkoord Rutte III e.a. actualiteiten, december 2017 (NIBdecember2017)
 • Rijksbegroting 2018 Volksgezondheid, Welzijn en Sport e.a. actualiteiten, oktober 2017 (NiBokt2017)
 • Participatiemodel voor medisch specialisten nog ver weg, Hoofdlijnenakkoord 2018 e.a. actualiteiten, juni 2017 (NiBJuni2017)
 • Groei aantal ouderen patiënten spoedzorg, medisch specialisten e.a. actualiteiten, maart 2017 (NIB maart 2017)

Nieuwsbrieven Medisch specialistische zorg 2016:

 • Zorgstelsel 2006-2016, ziekenhuizen ea.a. actualiteiten, december 2016 (NiBdec2016)
 • Rijksbegroting 2017 Volksgezondheid, Welzijn en Sport e.a. actualiteiten, oktober 2016 (NIBokt2016)
 • De Staat van Volks gezondheid en Zorg, Medisch specialistische zorg e.a. actualiteiten, juni 2016 (NIBjuni2016)
 • Integrale Bekostiging ziekenhuizen, MSB, DBC-systeem, actualiteiten, maart 2016 (NIB32016)

Nieuwsbrieven Medisch specialistische zorg 2015:

 • Marktscan Medisch specialistische zorg 2015, actualiteiten, december 2015 (NIB122015)
 • Miljoenennota 2016, oktober 2015 (NIB102015)
 • Medisch specialistische zorg, actualiteiten juli 2015 (NIB72015)
 • Invoering Integrale Bekostiging, maart 2015 (NIB32015)

Nieuwsbrieven Medisch specialistische zorg 2014:

 • Ziekenhuisbekostiging: klaar voor de toekomst? december 2014 (NIB122014)
 • Themanummer: Medisch Specialistische zorg 2015, november 2014 (NIB112014)
 • Miljoenennota 2014, oktober 2014 (NIB102014)
 • Integrale tarieven 2015, juli 2014 (NIB72014)
 • Themanummer: Acute zorg, april 2014 (NIB42014)
 • Medisch specialist 2015, veranderingen 1-1-2014, maart 2014 (NIB32014)

Nieuwsbrief Rapid Recovery, symposium special, juni 2014 (BIB-RR62014)

Nieuwsbrieven Medisch Specialistische zorg 2013:

 • Ruimte voor Substitutie, Ontzorgen van de professional: franchise, december 2013 (NIB122013)
 • Miljoenennota 2014, oktober 2013 (NIB102013)
 • Themanummer: Toekomstige bekostiging medisch specialistische zorg, juli 2013 (NIB72013)
 • Nieuws Medisch Specialisten, Zorgmarkten 2012, juni 2013 (NIB62013)
 • Onderzoek naar mogelijk misbruik transitiemodel ziekenhuizen afgerond, maart 2013 (NIB32013)